Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

intimamente
A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, 
i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, 
i uśmiech i łza…
I anioł i demon, 
i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, 
i przepaść bez dna.
Początek i koniec – kobieta – to ja.
— Julian Tuwim
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajdeg jdeg
intimamente
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viachouette chouette

April 16 2015

intimamente

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaraindrops raindrops
intimamente
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viaraindrops raindrops

April 14 2015

intimamente
wszystko na końcu będzie dobrze, a jeśli nie jest dobrze, wierzcie mi, to jeszcze nie koniec.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
intimamente
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
intimamente
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanncey anncey

March 26 2015

intimamente

Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc

— "Pokolenie Ikea"
Reposted fromcarduelis carduelis viafuckyoulittle fuckyoulittle

March 25 2015

intimamente
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viazapachsiana zapachsiana
intimamente
Przyjaźń jest najpiękniejszym i najbardziej drogocennym prezentem, sensem wszelkich prezentów, które ludzie dają sobie wzajemnie.
— Phil Bosmans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
intimamente
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viasarkastyczna sarkastyczna

January 20 2015

intimamente
Uwielbiam słyszeć "jesteś moja". Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez Ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianienasycenie nienasycenie
intimamente
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamefir mefir

November 20 2014

intimamente
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajdeg jdeg

November 07 2014

intimamente
intimamente
Reposted fromenchantement enchantement viazapachsiana zapachsiana
intimamente
4124 6fd8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaraindrops raindrops
intimamente
5714 cea6 500
Reposted fromchcialambyc chcialambyc viaraindrops raindrops

October 28 2014

intimamente
Reposted fromapatia apatia viazapachsiana zapachsiana
intimamente
6621 2d04
Reposted fromtelewizja telewizja viafuckyoulittle fuckyoulittle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl